SkyWheels Poland

O p i s   s y s t e m u   s t e r o w a n i a   i   n a p ę d u

Układ napędu Koła został specjalnie zaprojektowany i opracowany przez firmę Siemens. Kompletny system napędu i sterowania jest wbudowany w klimatyzowaną kabinę sterowania. Specjalne oprogramowanie umożliwia automatyczne działanie Koła, w tym obsługę funkcji ładowania i rozładowania gondol.

Siemens S7 400 PLC kontroluje w pełni cyfrowo napęd i system automatycznego ładowania. System ten jest podłączony do komputera PC Siemens Simatic posiadający kolorowy wyświetlacz dotykowy, który jest wyposażony w modem do łączenia się z Internetem i funkcję łączności e-mail służącej do monitoringu i obsługi serwisowej atrakcji w trybie on-line. 

Oprogramowanie jest oparte na systemie Microsoft Win CC specjalnie zaprojektowanym i opracowanym w celu wsparcia obsługi technicznej działania całej atrakcji. System sterowania jest wyposażony we wskaźnik zasilania, rejestrator błędów i dziennik logowania. Cały system kontroli jest kompatybilny z centralnym systemem konserwacji.

System napędu

Koło jest obracane przez cztery sterowane częstotliwością, samochłodzące silniki Siemens AC Brake, które napędzają obręcz Koła poprzez przemysłową przekładnię SEW. Cztery indywidualne jednostki napędu przenoszą siłę na cztery gumowe koła, które w sposób cierny obracają Kołem Panoramicznym. Właściwe skonfigurowanie równoległe systemu napędu zapewnia synchronizację między jednostkami napędowymi a układem napędu, eliminując nadmiar mocy w sposób redundantny. W celu osiągnięcia jak najlepszego efektu tarcia systemu napędu, zewnętrzna krawędź obręczy Koła jest pokryta specjalnym materiałem umożliwiającym bezproblemową pracę w dynamicznie zmiennych warunkach atmosferycznych.

System zasilania

Zasilanie potrzebne do układu napędu wynosi 380/415 V, 50/60 Hz. System sterowania posiada również tzw. zapasowy system zasilania z 24V baterii typu DC, który w przypadku awarii głównej jednostki zasilającej, steruje dalszą pracą Koła z wykorzystaniem grawitacji umożliwiając komfortowe opuszczenie atrakcji przez pasażerów. W skrajnym przypadku awarii również zapasowego systemu zasilania, obręcz Koła może być ręcznie przesuwana umożliwiając obniżenie gondol i bezpieczne opuszczenie atrakcji. Każda z ww. czynności postępowania w sytuacji awarii zasilania jest jednym z podstawowych elementów w trakcie szkolenia obsługi.