SkyWheels Poland

P a n o r a m i c z n e   K o ł a   S k y W h e e l s   j a k o   i d e a l n y   b i z n e s

Panoramiczne Koło Widokowe SkyWheel to:

  • Nowoczesna atrakcja turystyczna na światowym poziomie

Polska branża turystyki i rozrywki jest wciąż na etapie rozwoju. Władze lokalne coraz częściej zaczynają zdawać sobie sprawę z turystycznych, a tym samym ekonomicznych możliwości polskich miast i regionów. SkyWheels jako olbrzymia wolnostojąca atrakcja turystyczna z pewnością stanie się wyróżnieniem dla regionu i przyciągnie rzeszę turystów.

  • Innowacyjna alternatywa dla tradycyjnego zwiedzania

Każde polskie miasto posiada wiele pięknych miejsc wartych odwiedzenia. Przejażdżka Panoramicznym Kołem Widokowym to rodzaj „zwiedzania w skrócie”. Z pokładu Koła pasażerowie mają szybki i ogólny pogląd na najważniejsze okoliczne punkty turystyczne. Podobnie jak w przypadku zwiedzania miasta autobusem, Gigantyczne Koło pozwala obserwować otoczenie z innej, niekonwencjonalnej perspektywy. Każda gondola Koła może być dodatkowo wyposażona w nagranie audio lub video, na którym zawarte będą informacje dotyczące historii i zabytków miasta.

  • Dodatkowa atrakcja w ramach ważnego wydarzenia

Imprezy masowe należą do wydarzeń, podczas których miasto odwiedza duża liczba turystów. Wyzwanie stanowi tu zapewnienie odwiedzającym atrakcji, które zachęci ich do pozostania i zostawienia swoich pieniędzy w mieście. SkyWheel może być jedną z tego rodzaju atrakcji dla regionu. Jako jeden z kluczowych punktów turystycznych miasta z pewnością nie zostanie pominięty przez odwiedzających.

  • Rozwój turystyki

Większość władz lokalnych oraz organizacji turystycznych zastanawia się nad możliwością rozwoju sektora turystyki i wypoczynku w regionie, by przyciągnąć większą liczbę turystów. SkyWheel stanowi doskonałą możliwość promocji miasta i regionu. Większa liczba odwiedzających oznacza większe możliwości biznesowe oraz większy dochód dla lokalnych przedsiębiorców z wielu sektorów.

  • Rozgłos dla miasta i regionu

Kto nie słyszał o London Eye lub Singapore Flyer? Panoramiczne Koło jest znakiem rozpoznawczym każdego miasta w którym się znajduje i z pewnością nie ujdzie ono niczyjej uwadze. Firmy poszukujące nowych rozwiązań reklamowych chętnie ulokują swoje pieniądze w SkyWheel, o którym głośno będzie nie tylko w regionie, ale w całej Polsce.