SkyWheels Poland

K o n s t r u k c j a   i   t y p y   P a n o r a m i c z n y c h   K ó ł   S k y W h e e l s

Inżynieria budowlana i dynamiczna Koła Panoramicznego jest oparta na niemieckiej normie DIN 4112 stosowanej dla bezpieczeństwa konstrukcji tymczasowych. Między innymi Metoda Elementów Skończonych i Badania Symulacyjne Wiatrowe wykorzystywane są aby dokładnie przewidzieć zachowanie Koła i zużycie poszczególnych materiałów. Obliczenia wiatrowe i masy prowadzi się zgodnie z normą DIN 1055 i DIN 4112, mogą być też dodatkowo dostosowane indywidualnie do lokalnych wymagań.

Koło Panoramiczne jest całkowicie zaprojektowane, obliczone i wykonane zgodnie z niemieckimi normami DIN. Ponadto jest indywidualnie badane i zatwierdzane komponent po komponencie jako element całej struktury przez niemiecką organizację TÜV. Na wniosek, normy mogą być dodatkowo dostosowane do lokalnych standardów.

Konstrukcję Koła Panoramicznego dzielimy na w pełni montowane stacjonarne (typ SV) i mobilne (typ SP). Koło typu SV jest dostarczane z betonowymi blokami, wykorzystywanymi do budowy fundamentów utrzymujących Koło. Koła mobilne typu SP posiadają własną w pełni zintegrowaną konstrukcję podłogi z fundamentami w systemie balastu, przez co ich oddanie do użytku jest znacznie szybsze.

Standardowo, każde Koło jest dostarczane w kontenerach do 30 sztuk i montowane za pomocą jednego lub więcej żurawi/dźwigów, w zależności od typu Koła. a montaż trwa od jednego do dwóch tygodni w normalnych warunkach. Wersja stacjonarna będzie potrzebować dodatkowego czasu na budowę fundamentów, pokładu Koła, tj. zaplecza funkcyjnego w formie rampy załadowczej wraz z systemem kolejkowania/kierowania ruchem, kiosków do sprzedaży biletów i zaplecza operatorskiego. Koło mobilne typu SP jest dostarczane jako kompletny produkt z własnym zintegrowanym systemem podłogi z fundamentami i zbiornikami balastowanymi wodą, z funkcją kabin do sprzedaży biletów, platformy załadowczej i zaplecza operatorskiego, w pełni gotowe do pracy zaraz po zmontowaniu.

Podpory (maszty) wspierające

Podpora konstrukcji składa się z ośmiu (8) masztów wspierających, wyprodukowanych w formie spawanej stalowej okrągłej rury. Maszty tworzą podwójną ramę typu A, która pełni funkcję kołyski dla głównej osi. Główna oś i maszty są łączone w systemie szybkich i bezpiecznych podwójnych połączeń typu PIN. Przestrzeń osi głównej jest wyposażona w szereg pierścieni ślizgowych kontrolujących dopływ prądu do poszczególnych gondol i oświetlenia. Zewnętrzna oś jest wyposażona w pierścień ślizgowy, aby zapewnić dobrą przewodność do ziemi.

Powłoka lakiernicza:

Maszty, szprychy, sekcje okręgu i główna oś są piaskowane klasą czystości Sa 2.5, po którym następuje gruntowanie epoksydowe, następnie nakładana jest pośrednia warstwa epoksydowa i wierzchnia warstwa poliuretanowa. Dodatkowo powłoka lakieru będzie posiadać certyfikat gwarancyjny od dostawcy farby.

Gondole będą pokryte dodatkową warstwą twardego lakieru, specjalnie zaprojektowanego do pracy w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Dla jak najlepszego zachowania struktury materiału planowana konserwacja konstrukcji powinna zakładać odświeżenie lakieru co 5-10 lat w zależności od panujących warunków atmosferycznych.